STK: 012339659

Chủ TK: VÕ ANH TUẤN

Ngân hàng Quốc tế VIB